KUDAKA 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamayı planladığı 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilan edildi.

KUDAKA 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı’nın hedeflerini, “Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ve yapılması muhtemel yatırımlara ilişkin ihtiyaç duyulacak fizibilite çalışmalarının ve “Sonuç Odaklı Programlar” kapsamında güdümlü proje desteği verilmesi planlanan projelere tahsis edilen kamu kaynağının etkin kullanılması için fizibilite çalışmalarının yapılması amaçlanıyor” şeklinde açıkladı.

Hangi programlara destek veriliyor?

KUDAKA 2024 yılı fizibilite desteği programının önceliklerini; turizmin geliştirilmesi, et, süt ve arıcılık sektörlerinin geliştirilmesi, tabi kaynaklar ve yapı malzemeleri sektörlerinin geliştirilmesi, afet risk yönetimi ve yerel kalkınma fırsatları olarak belirledi. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2024 yılı bütçesinden Fizibilite Desteği Programı için ayrılan toplam yıllık tutar 4 Milyon TL olarak açıkladı. Program çerçevesinde projelere Ajans tarafından sağlanacak asgari destek tutarı 150 Bin TL, azami destek tutarı ise 750 Bin TL şeklinde olacak. Program kapsamında azami proje süresi 12 ay şeklinde ilan edildi.

2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Süreci

Söz konusu programda her bir fizibilite teklifi KUDAKA’ya ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulacak. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son veriliyor. Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler www.kudaka.ka.gov.tr ve www.kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacak. Destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması ve onaylanması için son tarih 22 Aralık 2024. Taahhütnameler ise e-imzalı ya da ıslak imzalı olarak 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine (18.00) kadar Ajansa sunulması gerekiyor. Başvurular taahhütnamelerin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacak.

KUDAKA’nın görevleri nelerdir?

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu. KUDAKA, Erzurum ili merkez olmak üzere Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan TRA1 Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteriyor. Ajansın amacı bölgedeki kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülmüş olan ilke ve politikalarla uyumlu biçimde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak ifade ediliyor. – ERZURUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx